E - Neschopenky

28.11.2019 11:10

Prosíme pacienty, kteří přestanou studovat, nastoupí do zaměstnání,
aby se po nástupu zaregistrovali k praktickému lékaři pro dospělé
z důvodu vystavování E - neschopenek.

Zpět