Seznam poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených
z veřejného zdravotního pojištění
Název Cena v Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
( = k získání řidičského průkazu )
300,-
Posouzení zdravotní způsobilosti k činnosti v potravinářství na dobu neurčitou 200,-
Posouzení zdravotní způsobilosti na brigádu 200,-
Posouzení zdravotní způsobilosti pro svářečský kurz 200,-
Posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
= prosíme ve vlastním zájmu si povšimněte informací uvedených
   na další  straně tohoto dokumentu
200,-
Odkladné vyšetření mimo ordinační dobu 200,-

Administrativní výkony
 
Potvrzení přihlášky do školy - MŠ, dětský kroužek, ŠŠ, VŠ 200,-
Potvrzení přihlášky na zotavovací akci ( letní tábor, lyžařský kurz,...) 200,-
Výpis ze zdravotní dokumentace 200,-
Výpis ze zdravotní dokumentace pro tělovýchovného lékaře 200,-
Jiné potvrzení 100,-
Úkon na počkání ( výpis z dokumentace) 400,-
Vyplnění pojistné události 150,-
Aktuální doplatky za nadstandartní očkování  
Očkovací látka Prevenar 13 - doplatek pacienta
( ekonomicky náročnější alternativa k základní variantě očkovací látky Synflorix)
400,-
Aplikace injekce  - očkování nehrazené zdravotní pojišťovnou 200,-

   Platí od 18.5. 2023