Seznam poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených
z veřejného zdravotního pojištění
Název Cena v Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
( = k získání řidičského průkazu )
      300,-
Posouzení zdravotní způsobilosti k činnosti v potravinářství na dobu neurčitou       200,-
Posouzení zdravotní způsobilosti na brigádu       200,-
Posouzení zdravotní způsobilosti pro svářečský kurz       200,-
Posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
= prosíme ve vlastním zájmu si povšimněte informací uvedených
   na další  straně tohoto dokumentu
      200,-
Odkladné vyšetření mimo ordinační dobu       200,-

Aplikace injekce
 
Aplikace injekce (očkování nehrazené zdravotní pojišťovnou)       150,-

Administrativní výkony
 
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu - úrazy, hospitalizace, atd.       200,-
Potvrzení přihlášky do školy - MŠ, dětský kroužek, ŠŠ, VŠ       200,-
Potvrzení přihlášky na zotavovací akci ( letní tábor, lyžařský kurz,...)       200,-
Výpis ze zdravotní dokumentace       200,-
Výpis ze zdravotní dokumentace pro tělovýchovného lékaře       200,-
Jiné potvrzení       100,-
Úkon na počkání ( výpis z dokumentace)       400,-
Aktuální doplatky za nadstandartní očkování  
Očkovací látka Prevenar 13 - doplatek pacienta
( ekonomicky náročnější alternativa k základní variantě očkovací látky Synflorix)
      400,-
Očkovací látka Gardasil - doplatek pacienta
( ekonomicky náročnější alternativa k základní variantě očkovací látky Cervarix)
      100,-
Očkovací látka Gardasil 9 - doplatek pacienta
( ekonomicky náročnější alternativa k základní variantě očkovací látky Cervarix)
    1850,-
Aplikace injekce  - očkování nehrazené zdravotní pojišťovnou       200,-

   Platí od 1.1. 2019