Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2018

 

Termín
věk dítěte
Povinné očkování Nepovinné očkování
  Nemoc Očkovacílátka Nemoc Očkovací látka
od 4. dne - 6. týdne
 
Tuberkulóza
 (pouze u rizikových dětí s indikací)


 
BCG vaccine SSI
 
   
od 6. týdne

 
    Rotavirové nákazy
 
Rotarix, Rotateq (1. dávka)
 
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B
 
Hexacima Infanrix hexa** (1. dávka) Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
 
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima Infanrix hexa **
(2. dávka-za 2 měsíce po 1. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix,
Prevenar 13 (2. dávka-za 2 měsíc po 1. dávce)

 
Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
 
11.-13. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B
 
Hexacima Infanrix hexa
(3. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
13.-18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice
 
Priorix-Tetra (1. dávka)
5.- 6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice
 
Priorix-Tetra (2. dávka)
5.- 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel
Infanrix
Adacel
(přeočkování)

 
   
10.-11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)    
13.-14. rok     Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)* Cervarix, Gardasil, Gardasil9 (celkem 2 dávky)
 
14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech) Tetanus Tetavax,
Tetanol Pur (přeočkování)
Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)

*hrazeno ze zdravotního pojištění

**Vakcína Infanrix hexa je hrazena k doočkování dětí rozočkovaných v roce 2017 a pro očkování nedonošených dětí u kterých se aplikuje ve schématu 3+1

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.